IT Base jednou vetou: „Správa Vašej siete‚ počítačov a serverov“

Máte sídlo‚ prípadne pobočky‚ v Bratislave či blízkom okolí?

Ste obchodná firma alebo administratívna organizácia‚ skôr stredná – s 10 a viac počítačmi? Ak Vám navyše tieto bežia pod operačným systémom Windows‚ potom ste ideálnym zákazníkom…

Naše hodnoty

Bezpečnosť – je pre nás kľúčová vo všetkom‚ čo robíme. Uvedomujeme si‚ že bezpečnosť stojí predovšetkým na spoľahlivých ľuďoch. Zároveň‚ čím menej ľudí sa podieľa na správe Vašich IT‚ tým vyššia bezpečnosť. Technológie napredujú a to dáva „hackerom‚ nové možnosti. Tým‚ že cez pravidelné – a áno‚ aj nákladné – školenia získavame odborné novinky‚ ideme v prvej línii účinnej ochrany Vašich dát. Odbornosť tak vnímame ako ďalší rozmer Vašej bezpečnosti.

Efektivita – je predovšetkým o zdravom rozume. Zakladáme si na tom‚ že ak Vám odporučíme nejaké riešenie‚ ktoré Vás má niečo stáť‚ aby ste aj presne rozumeli tomu‚ čo Vám prinesie. Nik nechce platiť viac ako je nutné. Ide nám o dlhodobú spoluprácu s Vami‚ nie rýchly zisk. Ceny služieb máme nastavené tak‚ aby ste šetrili 60 % nákladov oproti zamestnancovi.


Spoznajte nás