Všetko, čo sa dá vyriešiť formou služby „Vzdialená podpora“, treba ňou vyriešiť. Sú však situácie a práce, kde je fyzická prítomnosť špecialistov IT Base buď nevyhnutná alebo vytvára pre Vás lepší efekt.

Služba vykonaná osobne má najvyššiu hodnotu

Je to podobné ako s autami. Niekedy sa potrebujete len presúvať. Inokedy si chcete dopriať vyšší štandard zážitku z jazdy. V podnikaní v zásade všetci znižujeme náklady na tie nevyhnutné – aj preto Vám odporúčame v prvom rade vzdialenú podporu. V prípade školení Vašich zamestnancov je určite lepšia osobná prítomnosť, než video školenie...

Čo služba zahŕňa

V princípe ide len o dva prípady. Buď ide o situáciu, keď je potrebné fyzicky zasahovať do servera, počítačov, periférií alebo siete. Nahradiť HW, vyčistiť počítač... Alebo ide o školenie. V cene služby sú len tie zásahy a školenia, ktoré nie sú pokryté iným, zmluvne už skôr dohodnutým spôsobom.

  • náklady spojené s cestou do miesta a z miesta výkonu podpory
  • náklady spojené s prípadne nutným prenocovaním (školenia mimo BA)
  • poskytnutý čas podpory na mieste v záujme nutných alebo objednaných úkonov

Výhody pre Vás

To najlepšie riešenie pre Vás v IT Base vždy nájdeme

Nie je v našom záujme predražovať servisné zásahy vo Vašej firme. Áno, mohli by ste namietať, že chceme zarobiť viac. To áno, kto by nechcel :-) Lenže ide nám o dlhodobý vzťah s Vami. Ten má pre nás vyššiu hodnotu, ako rýchly zárobok na niečom, čo by sa dalo pre Vás urobiť lacnejšie, napríklad vzdialenou podporou.

Ste naším špeciálnym klientom

Ako to myslíme? Tak, že klientov si vyberáme. Prioritne z Bratislavy a okolia. Dôvodom je presne to, aby sme Vám mohli poskytnúť vždy optimálne riešenie. Také riešenie, ktoré je pre Vás najvýhodnejšie. Nielen z hľadiska ceny, ale aj rýchlosti fyzického zásahu nášho IT Base špecialistu. Môže ísť o zásah u Vás vo firme alebo školenie Vašich zamestnancov na Vami vybranom mieste.

Ďalší krok?

Tým, že podpora na mieste je hodnotovo vyššie posadená služba než je služba vzdialenej podpory, je dôležité, aby ste presne rozumeli postupu, ako sa medzi nimi rozhodujeme. Zavolajte nám a jedna káva postačí, aby sme si to preberali.