Zdá sa, že počítač je relatívne „jednoduché zariadenie“ – už deti si ho vedia poskladať a využívať. O to nebezpečnejšie je toto presvedčenie, ak ho majú zamestnanci Vašej firmy. Touto službou Vám to vyriešime.

Spávajte pokojne – počítače patria Vašej firme

Presne tak. Počítače patria firme a ako manažér budete bojovať s nevôľou Vašich zamestnancov. Prečo? Lebo im obmedzíte právo čokoľvek si do „ich počítača“ inštalovať. Administrátor nemôže mať bezpečnosť siete pod kontrolou, ak nechá nakladanie s počítačmi na svojvôli ich užívateľov. Poriadok musí byť, aby Vaša firma mohla zarábať.

Čo služba zahŕňa

Každý počítač vo firme si vyžaduje nielen pravidelnú údržbu v podobe čistenia či inštalácie softvéru. Je dôležité aj sledovať zaťaženie počítačov vo vzťahu k potrebám konkrétnych užívateľov, aby ich nespomaľoval v práci. Školiť ich k efektivite. V cene doplnkovej služby „Správa počítačov“ sú tieto činnosti:

 • inštalácie / reinštalácie softvéru na počítačoch
 • čistenie PC od nebezpečného softvéru (spyware, maleware a pod.)
 • odstraňovanie hardvérových porúch počítača (záručná a pozáručná podpora)
 • konzultačná a poradenská činnosť (osobne, telefonicky, e-mailom)
 • audit a legalizácia softvérových licencií
 • podrobná evidencia HW a SW
 • poskytovanie základných školení na počítačoch
 • inštalácia a konfigurácia vstupno-výstupných zariadení (tlačiarne, skenery a pod.)
 • inštalácia, aktualizácia a konfigurácia rôznych ekonomických systémov - SPIN, SAP, MRP, Pohoda, Omega
 • inštalácia, správa licencií a konfigurácia CAD systémov - AutoCAD, MathCAD, SCIA ESA
 • antivírusová ochrana počítačov
 • profylaktika (hardvérové a softvérové čistenie)

Výhody pre Vás

Môžete vyhodiť „IT termíny“ zo svojho kalendára

Sú desiatky činností, ktoré treba včas na počítači vykonať, aby sa tento nedostal do kritického stavu. Prienik vírusu kvôli nezaplatenej licencii, zaplnený harddisk a kvôli tomu odstavenie od práce... Ak máte napríklad 10 počítačov – všetko krát 10! Netreba pokračovať. V IT Base máme postupy a vlastné kalendáre, aby nám nič dôležité v súvislosti s plynulou a bezpečnou prevádzkou Vašich počítačov neuniklo.

Naladíme počítač na Váš sieťový server

Firma je jeden organizmus a počítačová sieť je tiež taká. Server je „hlava“ a počítače musia vedieť presne plniť nielen pokyny užívateľov ale aj „úlohy zhora“ – zo serveru. Ideálne je, ak u nás využívate službu „Komplexná správa IT“. Ale ak to tak aj nie je, spojíme sa so správcom servera a počítače vo Vašej firme budeme udržiavať v plnej kondícii a pohotovosti pre plnenie stanovených úloh.

Ďalší krok?

Možno Vám už doslova tečú nervy z toho, ako každú chvíľu má nejaký Váš zamestnanec problém s počítačom. Otravuje Vás to a hľadáte účinné a dlhodobo stabilné riešenie? Zavolajte nám. Skúsený administrátor IT Base, vyčlenený pre Vaše počítače, dokáže nastoliť poriadok v sieti rovnako, ako to robíte Vy vo firme.