Čo rozumieme pod IT – informačnými technológiami?
Sú to zariadenia – servery, počítače (PC), periférie – a siete, ktorými sú tieto zariadenia spojené. Cieľom spojenia je ich vzájomná komunikácia.

Dosiahnite, nech ľavá ruka vie, čo robí pravá

IT prostriedky vo Vašej firme tvoria jeden funkčný celok. Servery, počítače a periférne zariadenia musia byť zladené. Ak to tak nie je, môžete čakať prekvapenia. Čokoľvek môže prestať fungovať práve vtedy, keď to najmenej čakáte... Orchester má dirigenta. Aj Vaše IT zariadenia sa „potešia“, ak ich bude spravovať jeden správca.

Čo služba zahŕňa

Komplexná správa IT znamená, že sa ako zákazník môžete obracať vo veciach IT už len na IT Base. V cene Vám zabezpečíme aj komunikáciu s inými subdodávateľmi.

Výhody pre Vás

Plynulý chod serverov, počítačov a celej Vašej IT infraštruktúry

Váš biznis musí bežať plynulo. Zákazníkov potrebujete obslúžiť vtedy, keď to od Vás čakajú. Komplexnou správou IT sa vyhnete tomu, že pri poruche by sa napríklad dodávateľ HW vyhováral na dodávateľa SW a Vy by ste mali rozhodnúť.

Úspory a zvýšená efektivita IT prostredia Vašej firmy

Ak sa výber prvkov, ktoré tvoria komplexné technické riešenie deje „pod jednou strechou“, nestane sa Vám, že kvôli informačnému šumu medzi dodávateľmi by sa niečo dimenzovalo zbytočne vysoko, takpovediac „pre istotu“. Všetko je zladené.

Ďalší krok?

Ak si myslíte, že vo Vašej spoločnosti už tiež dozrel čas dať si spravovať IT prostriedky komplexne externému dodávateľovi, nebuďte so svojimi úvahami sami. Zavolajte nám a spoločne si preberieme, aké máte možnosti.